สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ ธานี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน” สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………….
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 10.00 น.
……………………………………………….
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับฟังการบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน” สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ ธานี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมบ้านสวน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 2 ของการอบรม ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี ได้กล่าวบรรยาย แนวทางการบริหารความเสี่ยง การจัดวางระบบ การควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดกิจกรรม workshop ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้กระบวนการ แผนบริหารความเสี่ยง ให้ถูกต้องตามมาตฐาน และตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้ามไปยังทูลบาร์