ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ในการลงพื้นที่บันทึกเทปการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. รายการ กศน.โชว์ by ครูพี่โอ๊ะ

ผู้อำนวยการ สำนักงาน

Read more

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการส่งเ

Read more

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การประชุมชี้แจงการดำ

Read more

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศสำนักงานส่งเสร

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์