รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ LMS

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พิธีปิดโครงการอบรมเช

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์