ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอทุ่งศรีอุดม

……&#8230

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการและการประเมินโครงการตามยุทธศาสตร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอเดชอุดม

ผู้อำนวยการ กศน.จังห

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์