🔖เสมา 3 ประชุมวีดิโอคอนเฟอร์เรนต์ มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563 กศน.Wow Wow 6G

🔖เสมา 3 ประชุมวิดีโอ

Read more

การประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือน กันยายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุล

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์