เปิดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิต กศน.อำเภอเดชอุดม

ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิต และตรวจสุขภาพนักศึกษา (กิจกรรมปฐมนิเทศ และ ตรวจสุขภาพนักศึกษา) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 กศน.อำเภอเดชอุดม ณ หอประชุมอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
………………………………………………………………….
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00 น.
…………………………………………………………………..
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิต และตรวจสุขภาพนักศึกษา (กิจกรรมปฐมนิเทศ และ ตรวจสุขภาพนักศึกษา) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยมีนายอุกฤษฏ์ รินทรามี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเดชอุดม กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาสุขภาพให้กับนีกศึกษา กศน.อำเภอเดชอุดม นักศึกษา กศน.อำเภอเดชอุดมมีสุขภาพกายสุจภาพจิตที่ดี และสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 500 คน

การจัดโครงการดังกล่าวสืบเนื่องจาก กศน.ได้ตระหนักถึงนโยบายและจุดเน้นในเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตและได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตของนักศึกษา กศน. เพื่อให้ทราบว่ามีสุขภาพดีหรือบกพร่อง เป็นมาตรการในการป้องกันโรคในระยะเริ่มแรก และส่งเสริมให้นักศึกษา กศน.มีสุขภาพจิตดี สุขภาพกายแข็งแรง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราขธานี ได้มอบใบเกียรติบัตร ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ด้านพัฒนาการทำงาน ภาคเรียนที่ 2 /2563 ให้กับนักศึกษา และกล่าวบรรยายพิเศษในเรื่องการเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิต พร้อมกับชื่นชมนักศึกษาทุกคนที่มีความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้ นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพของตนเอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้ามไปยังทูลบาร์