กิจกรรม “วันรักการอ่าน และ อนุรักษ์มรดกไทย” ณ กศน.อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 25 แห่ง ร่วมกับ อำเภอวารินชำราบ ร่วมจัดกิจกรรมงานพิธีลงนามถวายพระพรฯ และ กิจกรรม “วันรักการอ่าน และ อนุรักษ์มรดกไทย” ณ กศน.อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
เวลา 09.30 น.
……………………………………………
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น”วันรักการอ่าน” และ ในด้านอนุรักษ์มรดกไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงเป็น”วิศิษฎศิลปิน” พระสมัญญาที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระองค์ท่าน เมื่อปีพุทธศักราช 2546 ในฐานะที่ทรงเป็นศิลปินผู้มีอัจฉริยภาพหลายสาขาและเป็นที่ยอมรับและประจักษ์ชัดในวงการศิลปะ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็น “วันรักการอ่าน และวันอนุรักษ์มรดกไทย “
ซึ่งในการจัดกิจกรรมงานพิธีลงนามถวายพระพรฯ และ กิจกรรม “วันรักการอ่าน และ อนุรักษ์มรดกไทย” ได้รับเกียรติจากนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และนายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 25 แห่ง ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกความรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยของชาติ รวมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทั้งในด้านการอ่าน และงานอนุรักษ์มรดกไทย”
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และสถานศึกษาในสังกัด กศน.อำเภอ ทั้ง 25 แห่ง ร่วมกับ อำเภอวารินชำราบ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม งานพิธีลงนามถวายพระพรฯ และ กิจกรรม “วันรักการอ่าน และ อนุรักษ์มรดกไทย” ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ / นิทรรศการอนุรักษ์มรดกไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น จาก 16 ตำบลในอำเภอวารินชำราบ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน “อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน” (1 อำเภอ 2 นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน) จาก กศน.อำเภอทั้ง 25 แห่ง การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย อาทิเช่นการแต่งกายด้วยผ้าไทยย้อนยุค การแสดงศิลปะพื้นบ้าน หมอลำ หมอแคน ดีดพิณ
ตลอดจนการแสดงอาหารพื้นบ้านอีสาน สินค้าโอทอปต่างๆ
เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมนี้คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ได้จัดทำประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดซูเกียรติผู้ที่ให้การสนับสนุนงานด้านต่างๆ การจัดงานได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งท่านนายอำเภอวารินชำราบ เจ้าของพื้นที่ และส่วนราชการการต่างๆ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนเครือข่ายต่างๆที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้(ข่าว)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้ามไปยังทูลบาร์