ผู้บริหาร กศน.จังหวัด

1นายประกอบ กลบตร ผอำนวยการศนยการศกษานอกระบบและการศกษาตามอธยาศยจงหวดอบลราชธาน

นายประกอบ  กุลบุตร
ผอ.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

นางอไร  ยนสข รองผอ.กศน.จงหวดอบลราชธาน

นางอุไร  ยืนสุข
รองผอ.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

แสดงเวลาขณะนี้

ปฏิทินกิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

August 2017
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ภาพกิจกรรมกลุ่มงาน

สำหรับสมาชิก

คลังหลักสูตร กศน.อุบลฯ

pic

pom2

ลิ้งต่างๆที่เกี่ยวข้อง

นางเกล็ดแก้ว เจริญศักดิ์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน. นิเทศการจัดกิจกรรมของสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
รับการนิเทศจากสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รับการนิเทศการสอบเทียบระดับฯ จากท่านรองทรงเดช โคตรสิน รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

test

tesrt

ประชุมคัดเลือกแผนลงทะเบียนวิชาเลือก

14800119 10209261969740624 1175043331 o

สอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2 ปี 2559

13833493 1154707151218770 1924594260 o
13833371 1154707174552101 1228776722 o
กิจกรรมการสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี 2559
ในวันที่ 9-10 ก.ค. 2559 ณ สนามสอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นโยบายเร่งด่วน 2559

13501825 10208311083689067 5469836991767050374 n
13495078 10208311083249056 6258705543430357912 n

 

สรุปการติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครึ่งปีหลัง นโยบายเร่งด่วน ปี 2559 โดย ศนเกล็ดแก้ว เจริญศักดิ์ ที่ กศนอำเภอสว่างวีระวงศ์ ประเด็น กศ ขั้นพื้นฐาน กศ ต่อเนื่อง กศ อัธยาศัย โปรแกรมการเรียนรู้ เทียบโอนผลการเรียน ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับ กศ รปภ และเด็กออกกลางคัน

 

 

กำหนดส่งข้อมุลรายชื่อ และกำหนดการสอบ N-net ครั้งที่ 1 ปี 2559

ตามที่สถาบันทดสอบการศึกษาชาติ (สทศ) กำหนดการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่ 1 ปี 2559 รายละเอียดดังนี้

http://202.143.141.249/e-office/view.php?id_view=3228