เปลี่ยนรหัสผ่าน ที่ใช้ในการ ดูสลิปเงินเดือน

รหัส ประจำตัวประชาชน
รหัสผ่านเดิม
รหัสผ่านใหม่
รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง