การทำหน้ากากอนามัยใช้เองแบบละเอียด

การทำเจลล้างมือแบบเร่งด่วน

previous arrow
next arrow
Slider

ระบบงานสารบรรณ

กตัญญูดังครูของโลก

เพลงมาร์ช กศน.อุบลราชธานี

แนะนำจังหวัดอุบลราชธานี

กศน.อุบลฯ ร่วมขบวนแห่เครื่องยศเจ้าเมือง พิธีวางขันหมากเบ็งบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง(เจ้าเมืองอุบลฯคนแรก)

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศ

Read more

เลื่อนการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายของ รมช. กระทรวงศึกษาธิการ

เลื่อนการประชุมเตรีย

Read more

🔖เสมา 3 ประชุมวีดิโอคอนเฟอร์เรนต์ มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563 กศน.Wow Wow 6G

🔖เสมา 3 ประชุมวิดีโอ

Read more

การประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือน กันยายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุล

Read more