กศน.อุบลฯ ร่วมขบวนแห่เครื่องยศเจ้าเมือง พิธีวางขันหมากเบ็งบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง(เจ้าเมืองอุบลฯคนแรก)

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศ

Read more

ประชุมตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

ประชุมตรวจสอบเอกสารห

Read more

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม

Read more

สำนักงาน กศนจังหวัดอุบลราชธานี จัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ “อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน” ในงานประชุมรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงาน กศนจังหวัดอ

Read more

กศน.อุบลฯ จัดกระบวนการเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บุญผ้าป่าสามัคคีและสืบสานประเพณี รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2562

กศน.อุบลฯ จัดกระบวนก

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์