สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอนาจะหลวย

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอทุ่งศรีอุดม

……&#8230

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการและการประเมินโครงการตามยุทธศาสตร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอเดชอุดม

ผู้อำนวยการ กศน.จังห

Read more

ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบบราชธานี กราบคารวะและขอพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเข้าพบ เลขาธิการ กศน. และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการ สำนักงาน

Read more

สำนักงาน กศน.จัดหวัดอุบลราชธานีดำเนินการจัดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพขีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงาน กศน.จัดหวัด

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราขธานี ดำเนินการจัดกิจกรรม “ศ.ค.ส ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้อง” ปีที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกร

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอแก้ไขเวลาสอบ ของการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์