ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ เปิดโครงการ กศน.ร่วมใจ ต้านภัย Covid – 19 ณ กศน.อำเภอตระการพืชผล

ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธ

Read more

ผอ.กศน.อุบลฯ เปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อประชาธิปไตย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.กศน.อุบลฯ เปิดโคร

Read more

โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ประจำปี 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 2

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์