รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ LMS

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

กศน.วารินฯ ร่วมประชุมชี้แจงหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

วันที่ 23 มิถุนายน 2

Read more

เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์