กศน.จ.อุบลฯ จัดประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รับการตรวจราชการฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุรินทร์ แก้วมณี)

กศน.จ.อุบลฯ จัดประชุ

Read more

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการส่งเ

Read more

กศน.วารินฯ รับการประเมินคัดเลือก กศน.ต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม (ระดับจังหวัด)

วันที่ 30 มิถุนายน 2

Read more

กศน.วารินฯ เปิดบ้านต้อนรับ กศน.เมืองศรีสะเกษ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม

วันที่ 22 มิถุนายน 2

Read more

ร่วมระดมความคิดพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวารินชำราบ ให้เป็น Digital Library แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 10 มิถุนายน 2

Read more

กศน.อุบลฯ เตรียมยกระดับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวารินชำราบ ให้เป็น Digital Library แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 8 มิถุนายน 25

Read more

กศน.วารินฯ ตั้งเป้าเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ สร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom, google form

วันที่ 4 – 5 มิถุนาย

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์