ผอ.กศน.อุบลฯ เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ผอ.กศน.อุบลฯ เปิดโคร

Read more

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การประชุมชี้แจงการดำ

Read more

เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์