ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีเมืองใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามโครงการ”อ่านหนังสืออยู่บ้าน ต้านภัยโควิด พิชิตความไม่รู้” หยิบ-ยืม-อ่าน-รู้-แบ่งปัน-ส่งคืน

Read more

ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีเมืองใหม่ จัดบริการส่งเสริมการอ่านตามโครงการ”อ่านหนังสืออยู่บ้าน ต้านภัยโควิด พิชิตความไม่รู้” หยิบ-ยืม-อ่าน-รู้-แบ่งปัน-ส่งคืน

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์