ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพธิ์ไทร จัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน ตามโครงการ”อ่านหนังสืออยู่บ้าน ต้านภัยโควิด พิชิตความไม่รู้” หยิบ-ยืม-อ่าน-รู้-แบ่งปัน-ส่งคืน

Read more

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพธิ์ไทร จัดบริการส่งเสริมการอ่านตามโครงการ “อ่านหนังสืออยู่บ้านต้านภัยโควิด พิชิตความไม่รู้” หยิบ-อ่าน-รู้-แบ่งปัน-ส่งคืน

Read more