กศน.อำเภอพิบูลังสาหาร ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายเฉลิมพล อ่อนละออ

Read more

กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร นำบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร จัดนิทรรศการ กิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาช่วงระหว่างมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19)

วันที่ 17 พฤษภาคม 25

Read more

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุก “อ่านหนังสืออยู่บ้าน ต้านภัยโควิด พิชิตความไม่รู้”

กิจกรรมส่งเสริมการอ่

Read more

ทดสอบประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร

ทดสอบ กิจกรรม กศน.อำ

Read more