กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมจัดบูทนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “อ่านอยู่บ้านต้านภัยโควิด พิชิตความไม่รู้” หยิบ ยืม อ่าน รู้ แบ่งปัน ส่งคืน ในการประเมินผลงาน คัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง “หมู่บ้านอยู่เย็น” ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด ณ บ้านสะพือใต้ หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ันที่ 10 มิถุนายน 25

Read more

กศน.อำเภอพิบูลังสาหาร ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายเฉลิมพล อ่อนละออ

Read more

กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร นำบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร จัดนิทรรศการ กิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาช่วงระหว่างมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19)

วันที่ 17 พฤษภาคม 25

Read more

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุก “อ่านหนังสืออยู่บ้าน ต้านภัยโควิด พิชิตความไม่รู้”

กิจกรรมส่งเสริมการอ่

Read more

ทดสอบประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร

ทดสอบ กิจกรรม กศน.อำ

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์