สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอแก้ไขเวลาสอบ ของการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

กศน.อุบลฯ ร่วมขบวนแห่เครื่องยศเจ้าเมือง พิธีวางขันหมากเบ็งบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง(เจ้าเมืองอุบลฯคนแรก)

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศ

Read more

เลื่อนการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายของ รมช. กระทรวงศึกษาธิการ

เลื่อนการประชุมเตรีย

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์