แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ครูประจำกลุ่มระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ครู ปวช.) ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) ครูผู้สอนเด็กเร่ร่อนและตำแหน่งอื่นๆ ปีงบประมาณ 2564

แต่งตั้งคณะกรรมการปร

Read more

กศน.จ.อุบลฯ จัดประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รับการตรวจราชการฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุรินทร์ แก้วมณี)

กศน.จ.อุบลฯ จัดประชุ

Read more

ผอ.กศน.อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ

ผอ.กศน.อุบลฯ ประชุมค

Read more

กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ

กรมบัญชีกลางแจ้งเวีย

Read more

ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ เปิดโครงการ กศน.ร่วมใจ ต้านภัย Covid – 19 ณ กศน.อำเภอตระการพืชผล

ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธ

Read more

ผอ.กศน.อุบลฯ เปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อประชาธิปไตย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.กศน.อุบลฯ เปิดโคร

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เชิญชวนครู บุคลากร และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564  ผ่านระบบออนไลน์

    สำนักง

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์