ห้องสมุดประชาชน อำเภอโขงเจียม มอบหนังสือนิทานสำหรับเด็ก หนังสือพิมพ์ และวารสาร ให้บ้านหนังสือชุมชน เพื่อให้บริการแก่ประชาชน

วันที่ 26 พฤษภาคม 25

Read more

ห้องสมุดประชาชน อำเภอโขงเจียม มอบหนังสือนิทานสำหรับเด็ก มามอบให้เด็ก ๆ เพื่อได้อ่านในช่วงปิดภาคเรียน

วันที่ 25 พฤษภาคม 25

Read more

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโขงเจียมมอบหนังสือบ้านหนังสือชุมชน ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม

วันที่ 20 พฤษภาคม 25

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์