พิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จังหวัดอุบลราชธานี

ณ บริเวณลานขวัญเมือง

Read more

กศน.อุบล ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563 ยกระดับคุณภาพการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนให้เพิ่มมากขึ้น

วันที่ 22 ต.ค.63 ณ ห

Read more

กศน.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564

นายทัศน์พล เรืองศิริ

Read more