ผอ.กศน.อุบลฯ เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ผอ.กศน.อุบลฯ เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
…………………………………..
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.30 น.
…………………………………..
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงแรมน้ำซับรีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางปฏิมา ช่องคูณ นักวิชาการศึกษาชำนาญ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
การดำเนิน “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2564” ของสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพ และเพื่อให้มีข้อสอบที่มีคุณภาพ เก็บไว้ในคลังข้อสอบเพื่อใช้ในภาคเรียนต่อไป ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้นจำนวน 23 คน
ทั้งนี้ นายทัศน์พล เรืองศิริ กล่าวว่าการออกข้อสอบต้องให้มีมาตรฐาน และเป็นไปตามเกณฑ์วัดและประเมินผล รวมถึงการใช้ถ่อยคำ และผู้รับการทดสอบต้องเข้าใจในแบบทดสอบ สามารถทำความเข้าใจในการทำแบบทดสอบได้ง่าย รวมถึงการออกข้อสอบในเชิงคิดวิเคราะห์ ไม่ออกข้อสอบที่ซับซ้อน พร้อมกับกล่าวขอบคุณ คณะผู้หารสถานศึกษา และคณะครู ที่ทำหน้าที่ในการออกข้อสอบในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้ามไปยังทูลบาร์