สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
…………………………………………..
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564
เวลา 09.00 น.
……………………………………………
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ นางปฏิมา ช่องคูณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี การจัดโครงการดำเนินงานระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ศูนย์การเรียนรู้ ซิตี้ ออฟ โนเลจ ชั้น 4 ตึกสุนีย์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
การจัดโครงการดังกล่าว ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในการอบรม คือ นายอภิวัฒน์ วงศ์กัณหา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี และ นายมหิศธร ชุมแสง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล 2 อ.เมือง จ.อุบลราชธานีโดยวิทยากรทั้ง 2 ท่านได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม (E-book) เทคนิคการสร้าง (E-book) และการนำผลงานขึ้นสู่ Internet
การอบรมโครงการมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วย บรรณารักษ์ จำนวน 25 คน เจ้าหน้าที่งานการเรียนรู้ตามอัธยาศัยอำเภอ จำนวน 25 คน และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อให้บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ สามารถออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ และสามารถผลิตสื่อ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้ามไปยังทูลบาร์