ผอ.กศน.อุบลฯ เปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อประชาธิปไตย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.กศน.อุบลฯ เปิดโคร

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เชิญชวนครู บุคลากร และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564  ผ่านระบบออนไลน์

    สำนักง

Read more

ผอ.กศน.อุบลฯ ปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ผอ.กศน.อุบลฯ ปิดโครง

Read more

ผอ.กศน.อุบลฯ เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ผอ.กศน.อุบลฯ เปิดโคร

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์