ขยายผลโครงการอบรม “หลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.” โดยกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต

ขยายผลโครงการอบรม &#

Read more

ซ้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันที่ 2

ผู้อำนวยการ สำนักงาน

Read more

ประกาศ!!! ผลการประกวดคลิปวิดีโอ การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เข้าสู่รอบสุดท้าย จำนวน 5 ทีม ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

ประชาสัมพันธ์!! ประก

Read more

การเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

ผู้อำนวยการ สำนักงาน

Read more

โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ประจำปี 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 2

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์