ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบบราชธานี กราบคารวะและขอพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเข้าพบ เลขาธิการ กศน. และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการ สำนักงาน

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์