การประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยจังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมและพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขายเสียงจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15  ก.ย. 2563

Read more

รมช.ศธ.”กนกวรรณ” เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนักศึกษา กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อุบลราชธานี ก่อนรวบรวมความเห็นเสนอ ศธ.กลางเดือน

          (11 กันยาย

Read more

โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญนอกโรงเรียน กศน.อำเภอตาลสุม กศน.อำเภอทุ่งศรีอุดม ส่งเสริมการแสดงออก เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรท

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์