กศน.วารินฯ รับการประเมินคัดเลือก กศน.ต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม (ระดับจังหวัด)

วันที่ 30 มิถุนายน 2

Read more

หล่อเทียนหลอมใจไทวาริน ถิ่นพญาเทียน “๑๑๙ ปี อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น”

วันที่ 25 มิถุนายน 2

Read more

กศน.วารินฯ ร่วมประชุมชี้แจงหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

วันที่ 23 มิถุนายน 2

Read more

กศน.วารินฯ เปิดบ้านต้อนรับ กศน.เมืองศรีสะเกษ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม

วันที่ 22 มิถุนายน 2

Read more

กศน.วารินฯ เดินตลาดวารินฯ ส่งเสริมการอ่าน“อ่านหนังสืออยู่ร้าน ต้านภัยโควิด พิชิตความไม่รู้”

วันที่ 11 มิถุนายน 2

Read more

กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมจัดบูทนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “อ่านอยู่บ้านต้านภัยโควิด พิชิตความไม่รู้” หยิบ ยืม อ่าน รู้ แบ่งปัน ส่งคืน ในการประเมินผลงาน คัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง “หมู่บ้านอยู่เย็น” ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด ณ บ้านสะพือใต้ หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ันที่ 10 มิถุนายน 25

Read more

ร่วมระดมความคิดพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวารินชำราบ ให้เป็น Digital Library แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 10 มิถุนายน 2

Read more

กศน.อุบลฯ เตรียมยกระดับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวารินชำราบ ให้เป็น Digital Library แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 8 มิถุนายน 25

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์