พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

บันทึกเทป รายการ มองอีสานผ่านNBT ตอน งานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค

วันที่ 26 กรกฎาคม 25

Read more

งานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 11 “อ่านสร้างสรรค์ ปันหนังสือเพื่อน้อง”

งานแถลงข่าวการจัดงาน

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์