ประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม

Read more

การประชุมรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 และแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 14 พฤษภาคม 25

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์