สำนักงาน กศนจังหวัดอุบลราชธานี จัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ “อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน” ในงานประชุมรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงาน กศนจังหวัดอ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน(ศรช.) และครูผู้สอนคนพิการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข

Read more

กศน.อุบลฯ จัดกระบวนการเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บุญผ้าป่าสามัคคีและสืบสานประเพณี รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2562

กศน.อุบลฯ จัดกระบวนก

Read more

เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์