นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)

นางสาวประดินันท์ สดี

Read more

ชมย้อนหลัง การถ่ายทอดสดเรื่อง การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์