โครงการลูกเสือปลูกมะละกอ สู้ภัยโควิด – 19 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิลูกเสือแห่งประเทศไทย และจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้โครงการ “ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ได้เห็นปัญหาของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างถ้วนหน้าและเป็นวงกว้าง ส่งผลการทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินความยากลำบากในการใช้ชีวิตของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการลูกเสือปลูกมะละกอ สู้ภัยโควิด – 19 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติด้วยการปลูกพืช ผักสวนครัวอาทิเช่น มะละกอ ซึ่งเป็นพืชผักที่ปลูกง่าย โตเร็ว เป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานทั้งดิบและสุก เพื่อใช้ในการพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่ายและสร้างความมั่นคงกับแหล่งอาหารในครัวเรือน
โดยมีการเพาะชำกล้าและปลูกต้นมะละกอในพื้นที่ของ กศน.อำเภอ กศน.ตำบล ที่สาธารณะประโยชน์หรือที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *