สำนักงาน กศน.จัดหวัดอุบลราชธานีดำเนินการจัดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพขีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงาน กศน.จัดหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพขีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพขีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีนายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายยุทธการ สืบแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
>>ซึ่งในการจัดโครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 25 อำเภอข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
>>ในการอบรมครั้งนี้ ได้ขอความอนุเคราะห์วิทยากร จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี มาให้ความรู้แก่ ครูแกนนำ (ครู ก) เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลในระยะที่ 2 เพื่อจัดอบรม ครู กศน.ตำบล (ครู ข ) จำนวน 219 ตำบล ภายในเดือน มกราคม 2564 และระยะที่ 3 จัดอบรมในกลุ่ม นักศึกษา กศน.จำนวน 219 ตำบล ตำบลละ 45 คน ซึ่งรวมผู้เข้ารับการอบรมระยะที่ 1-3 รวมทั้งสิ้นจำนวน 9,855 คน ดำเนินการ ระหว่าง เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้ามไปยังทูลบาร์