รองเลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่ติดตามมาตรการการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต

วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต ซึ่งประกอบด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ,ศรีสะเกษ ,อำนาจเจริญ ,ยโสธร ในการนี้ได้ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบาย ดังนี้
1. ติดตามการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ตามมาตรการการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของจังหวัด และรายงานข้อมูลศูนย์เฉพาะกิจ โควิด-19 สำนักงาน กศน.

2.เน้นย้ำให้ผู้บริหารช่วยผลักดัน ส่งเสริมบุคลากรในสังกัดสอบบรรจุข้าราชการ ครู สังกัด กศน. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากร

3.การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชากัญชา-กัญชงศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่นักศึกษา กศน. ได้ตระหนักรู้ถึงโทษและประโยชน์ของกัญชาและกัญชงอย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยเปิดหลักสูตรรายวิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาในสังกัด

4. ติดตามปัญหา อุปสรรค ที่เกิดจากมาตรการการปิดภาคเรียน และการเลื่อนเปิดเทอมของสถานศึกษา

ทั้งนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ได้นำเสนอวีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ในโอกาสนี้ นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และรับมอบของที่ระลึกแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการ กศน. อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้ามไปยังทูลบาร์