ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอเดชอุดม

ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอเดชอุดม

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น.
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ กศน.อำเภอเดชอุดม โดยมีนายอุกฤษฏ์ รินทรามี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเดชอุดม พร้อมคณะครู กศน.ตำบล และบุคลากร ให้การต้อนรับ

การนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม นางปฏิมา ช่องคูณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาของ กศน.อำเภอเดชอุดม และกล่าวสรุปผลการนิเทศ จากนั้น ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวบรรยายพิเศษและให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมการศึกษาในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากร กศน.อำเภอเดชอุดม
พร้อมกันนี้ นายทัศน์พล เรืองศิริ ได้เข้าพบปะพูดคุยและให้กำลังใจกับนักศึกษาผู้พิการ นายประยงค์ กานัง และ นายเศรษฐพงษ์ มงคุณคง นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลนาส่วง ในการประกอบอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ณ ร้านช่างกบนาส่วง

จากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบล และพูดคุยกับนายถาวร ปันลา นักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบลกลาง อำเภอเดชอุดม

#จุมพล ขัมภรัตน์ ภาพ/ข่าว
#งานประชาสัมพันธ์ กศน.จ.อบ.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้ามไปยังทูลบาร์