ผอ.กศน.อุบลฯ ปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ผอ.กศน.อุบลฯ ปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
…………………………………..
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
เวลา 11.30 น.
…………………………………..
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงแรมน้ำซับรีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
จากการอบรม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2564” ของสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2564 เพื่อพัฒนาการวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพ และเพื่อให้มีข้อสอบที่มีคุณภาพ เก็บไว้ในคลังข้อสอบเพื่อใช้ในภาคเรียนต่อไป
ในภาพรวมของการจัดอบรม นายทัศน์พล เรืองศิริ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาการจัดการข้อสอบ เราพบปัญหาต่างๆ และในปีนี้เราได้วางแผนการดำเนินการไว้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาที่อาจเกิดขึ้น และกล่าวเรื่องการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ การจัดกิจกรรมระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้สามารถดำเนินการไปได้ และการสอนออนไลน์ของครูจัดแนวทางการเรียนการสอน 4 แนวทาง คือ Online, On Air, On Hand และ On Site ของสถานศึกษาในข่วง โควิด-19 ทั้งนี้ยังได้มอบใบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมในโครงการฯ และกล่าวปิดโครงการดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้ามไปยังทูลบาร์