นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าไวรัส 2019 (Covid-19) และมอบนโยบายการดำเนินงานผู้บริหารการศึกษา

เช้าวันนี้ (17 พ.ค.63) ที่ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าไวรัส 2019 (Covid-19) และมอบนโยบายการดำเนินงาน ซึ่งมีนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ,นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ คณะทำงาน รมว.ศธ. ,นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ,นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร กศน.จังหวัด,กศน.อำเภอ เข้าร่วมประชุมรายงานการดำเนินงาน รับมอบนโยบายการดำเนินงานจากนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดังนี้
1. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ห่วงใยปัญหาการล่วงละเมิดเด็กในสถานศึกษา จึงให้มีการ จัดตั้งศูนย์คุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษากรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ (ศคพ.) โทรสายด่วน 1579 ตลอด 24 ชั่วโมง เน้นย้ำความผิดที่สำคัญ 3 เรื่อง คือ การล่วงละเมิดทางเพศ ทุจริตคอร์รัปชั่น และยาเสพติด ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
2. การเปิดเรียนกำหนดดำเนินการ 1 กรกฎาคม 2563 ในห้วงระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้จัดการเรียนการสอนผ่าน Digital TV ซึ่งมีอยู่จำนวน 17 ช่องซึ่งมีตารางการจัดการสอนเวียนให้สถานศึกษาทราบแล้ว ทั้งสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานระบบโรงเรียน สพฐ./อาชีวศึกษา/กศน. ทั้งนี้ เน้นย้ำว่า หากสถานศึกษาใดที่อยู่ในพื้นที่ชายขอบ ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนระบบชั้นเรียนได้ แต่ขอให้มีการเว้นระยะห่างของนักเรียน ซึ่ง การจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดคือ “ชั้นเรียน” แต่เมื่อมีเหตุจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ จะเป็นการดำเนินการชั่วคราวเท่านั้น
3. การปรับเวลาทำงานจากปัจจุบันให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติงานสำนักงาน 25% หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จะให้ปรับเวลาปฏิบัติงานปกติ คือ 100%
4. ช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2563 จะเป็นช่วงดำเนินการจัดสอบแข่งขันบรรจุรับราชการของข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทุกสังกัด ตั้งแต่ระดับครูผู้ช่วย ถึงผู้บริหารระดับสูง ขอให้ทุกหน่วย/สังกัดเตรียมความพร้อม โดยเน้นย้ำผู้บังคับบัญชาทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย “ความโปร่งใส และเป็นธรรม”
จากนั้น นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทน 5 กลุ่มโซน ได้แก่
กศน.อบ.1. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกด้วยสื่อออนไลน์ / กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ / กศน.อำเภอม่วงสามสิบ
กศน.อบ.2 ห้องเรียนออนไลน์และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “อ่านหนังสืออยู่บ้านต้านโควิด พิชิตไม่รู้” / กศน.อำเภอเขมราฐ
กศน.อบ.3 หลักสูตรส่งเสริมอาชีพออนไลน์ / กศน.อำเภอสิรินธร
การส่งเสริมการอ่านเชิงรุกห้องสมุดประชาชนอำเภอพิบูลมังสาหาร / กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร
กศน.อบ.4 สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ การส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน / กศน.อำเภอวารินชำราบ
การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ / กศน.อำเภอสว่างวีระวงศ์
กศน.อบ. 5 การจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนออนไลน์ (ปวช.) / กศน.อำเภอเดชอุดม
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์เครื่องหยอดเมล็ดข้าว / กศน.อำเภอน้ำยืน
และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในรูปแบบออนไลน์ / สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
ในโอกาสนี้ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันพืชมงคล ที่บริเวณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และมอบปัจจัยสนับสนุน ตู้ฮักแพง แบ่งปัน กศน.เพื่อประชาชน กศน.อุบลราชธานี เพื่อผู้ยากไร้และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *