ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ เปิดโครงการ กศน.ร่วมใจ ต้านภัย Covid – 19 ณ กศน.อำเภอตระการพืชผล

ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ เปิดโครงการ กศน.ร่วมใจ ต้านภัย Covid – 19 ณ กศน.อำเภอตระการพืชผล
…………………………………….
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
เวลา 10.00 น.
…………………………………….
สืบเนื่องจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ในเรื่องการจัดการศึกษา ข้อที่ 5 การพัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย 1) ผู้ตกงาน 2) ผู้ว่างงาน 3) ผู้มีรายได้ลดลง 4) ผู้ที่ หายจากอาการป่วยและต้องการฝึกอาชีพ 5)ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ 6) ประชาชนทั่วไป ที่ต้องการมีรายได้เสริม ในห้วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการ “กศน.ร่วมใจ ต้านภัย Covid – 19” ขึ้น ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
นอกจากนี้ สำนักงาน กศน. ยังได้มีนโยบายให้ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง ส่งเสริมให้ สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการเพาะและขยาย กล้าพันธุ์สมุนไพร สู้ภัยโควิด ซึ่งประกอบด้วย ต้นฟ้าทะลายโจร ชิง กะเพรา กระชายขาว พริก ขมิ้น และแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวในห้วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 2564 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 1.)การจัดทำหลักสูตร ผลิตหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ 2.)การฝึกอาชีพ ในห้วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3.)การขับเคลื่อน “กิจกรรม ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัยโควิด” ซึ่ง กศน.อำเภอตระการพืชผล ได้ดำเนินการจัดโครงการ กศน.ร่วมใจ ต้านภัย Covid – 19 ณ ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
การดำเนินโครงการดังกล่าวนั้น ได้รับเกียรติจากนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติได้รับเกียรติจาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธฤติ ประสานสอน) นายอำเภอตระการพืชผล สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี แขกผู้มีเกียรติ และภาคีเครือข่าย ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว
ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ ได้มีพิธีมอบกล้าพันธ์ุไม้และร่วมกันปลูกต้นพืชสมุนไพรต้านโควิด จำนวน 500 ต้น ซึ่งได้รับอนุเคราะห์กล้าพันธ์ุไม้จากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ณ ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้ามไปยังทูลบาร์