กศน.อุบลฯ จัดกระบวนการเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บุญผ้าป่าสามัคคีและสืบสานประเพณี รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2562

กศน.อุบลฯ จัดกระบวนการเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บุญผ้าป่าสามัคคีและสืบสานประเพณี รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี นางธนัชศรณ์ ศิริม่วง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากร กศน.จังหวัดอุบลราชธานี นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร และถ่ายทอดให้ผู้เรียนนักศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในวันนี้ได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระ และถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนซ่อมแซมถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และอาคารหอประชุม กศน.เมืองอุบลราชธานี และรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่ชาว กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมสืบต่อกันมาทุกปี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ บรรยายพิเศษการจัดกระบวนการเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สาระวิชาในการสอบ N-NET ระดับประเทศ เกียรติบัตรระดับจังหวัดของสถานศึกษา นักศึกษา เกียรติบัตรครูทีมีนักศึกษาเข้าสอบ ภาคเรียน 2/2561 ร้อยละ 90 และร้อยละ 80 ขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี ยังได้ให้เกียรติปลูกต้นไม้ (ต้นคูณ) ด้านหน้าหอประชุมประถม ศ.อ.ศ.อ. เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหน่วยงานอีกด้วย
https://www.facebook.com/SanaknganKsncanghwadXublrachthani/?ref=bookmarks

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้ามไปยังทูลบาร์