กระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 นายธนพร สมศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน. และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ทำกิจกรรม กระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า และมอบถุงยังชีพ จำนวน 3,000 ถุง ณ ที่ว่าการอำเภอสำโรง และโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุศรณ์ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ทำให้จังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาน้ำท่วมทั้ง 25 อำเภอ มีระดับน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ ในรอบ 17 ปี นับตั้งแต่ปี 2545 สร้างความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำกิน ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง

นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานว่า ได้สั่งการทุกหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานทหาร ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในทันที ซึ่งอำเภอสำโรง เป็นอำเภอหนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง มีทั้งสิ้น 9 ตำบล 108 หมู่บ้าน และจากการสำรวจ พบว่า มีประชาชนกว่า 2,400 คน ได้รับความเดือดร้อน ไร่ผัก และนาข้าว รวมทั้ง ทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานราชการ ที่มีบทบาทหน้าที ในการพัฒนาและดูแลคุณภาพชีวิต พี่น้องประชาชน ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น จึงได้จัดบุคลากรจิตอาสาเข้าทำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมของ ศูนย์ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงาน กศน. นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงาน กศน. ยังได้จัดเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อดูแลบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในอำเภอสำโรง จำนวน 3,000 ชุด และบริษัท บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด มอบรองเท้าเตะ 1,000 คู่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้

จากนั้น นายธนพร สมศรี กล่าวให้กำลังใจ และกล่าวเพิ่มเติม ว่า พี่น้องประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่สร้างความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบรวมทั้งการสัญจรไปมาไม่สะดวก และไม่สามารถการดำรงชีวิตได้ตามปกติ รัฐบาลได้ตระหนักถึง ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและมอบหมายให้หน่วยงาน ส่วนราชการต่าง ๆ เข้าทำการ ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน กระทรวงศึกษาธิการจึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการ ช่วยเหลือพี่น้องอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงาน กศน. ,สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อม ทางด้านบุคลากรจิตอาสาเข้าช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ซ่อมแซม ปรับปรุง สิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนได้แจ้งขอความช่วยเหลือเพื่อรับบริการจากบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ นายธนพร สมศรี กล่าวในที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *