personal2

กศน.อุบลฯ ร่วมรายการ “มองรอบทิศ” งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 8 อ่านเพื่อรู้ สู่ มหานครแห่งการอ่าน

เข้าร่วมบันทึกเทปในรายการ “มองรอบทิศ” ในประเด็น การเป็นนครแห่งการอ่านในปี 2559 และนโยบายยกระดับเป็นมหานครแห่งการอ่านในปี 2560 ทางช่อง NBT. อุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนให้อุบลราชธานี เป็นนครแห่งการอ่านต่อไป  ณ ห้องแสดง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี โดยจะออกอากาศในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 15.30 – 16.00 น.

กำหนดการและแผนผังกิจกรรมระดับอำเภอ