ติดต่อเรา กศน.อำเภอน้ำยืน

ที่ตั้ง / การติดต่อ :  หมู่ที่ 1  ถนน ร.พ.ช.  ตำบลสีวิเชียร  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  34260

                โทรศัพท์ :  0-4537-1374  Website  http://202.143.141.245/namyean.com