สาระน่ารู้

ประกาศข่าว เดือนสิงหาคม 2564

PDF Online ประจำเดือนกันยายน 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กศน. 5ดี พรีเมี่ยม

PDF Online ประจำเดือนกันยายน 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

บทเพลงพระราชนิพนธ์

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาเว็บไชต์ห้องสมุดประชาชนและเว็บไซต์ กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 24-25 มิถุนาย

Read more

วันที่​ 17 มิถุนายน​ 2564 ดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม ณ กศน.ตำบลจิกเทิง กศน.อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่​ 17 มิถุนายน​

Read more