ปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ตามโครงการ”ล้านเมล็ดพันธุ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโวิด” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 25

Read more

กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่ รับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงการศึกษา ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2564

กศน.อำเภอศรีเมืองใหม

Read more