รายการสายใย กศน. ตอน แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)

ชีวิตวิถีใหม่ ห้องสมุดอุบลฯ New Normal Co-Learning Space ห้องสมุดประชาชนอุบลราชธานี ตรวจ วัด สแกน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ ก้าวสู่ “ชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด 19” // ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.