วันที่ 14-16 กันยายน 64นางสาวกัญญาพัชร แสนทรัพย์ ครู กศน.ตำบล และนางสาวจีรชยา ไหว้พรหม บรรณารักษ์ เข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศ

Read more

วันที่ 20 -21 กันยายน 2564นางสาวจีรชยา ไหว้พรหม บรรณารักษ์ เข้าร่วมอบรมโครงการสรุปผลการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์ข่าว กศ

Read more

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยการ และคณะบุคลากรนำน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค และเงินสมทบทุน มอบให้นายอุทัย อรัมสัจจากูล นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (ที่พักคอย) ระดับอำเภอ

ประชาสัมพันธ์ข่าว กศ

Read more

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอ

Read more

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ณ บ้านสระสมิง

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศ

Read more