วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายปอร์ลชัย อินทะวัฒน์ ผู้อำนวยการ กศน.เภอโขงเจียม มอบหมายให้ ข้าราชการครู ครูผู้ช่วย บุคลากร กศน.อำเภอโขงเจียม ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

Read more

โครงการอบรมแกนนำ สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน.

มื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายธฤษณุ มะลาดวง ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายปอร์ลชัย อินทะวัฒน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโขงเจียม นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมแกนนำ สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน.” ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอโขงเจียม ..ด้วยระบบออน์ไลน์

Read more

ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีนิสัยรักการอ่าน และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 นายปอร์ลชัย อินทะวัฒน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโขงเจียม มอบหมายให้ นางสาวพรเทวา แก้วพวง ครู กศน.ตำบล และนางสาวรัตนาภรณ์ สมพงษ์ บรรณารักษ์ นำหนังสือทั่วไป หนังสือพิมพ์ วารสาร

Read more

มอบให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านห้วยสะคาม

วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายปอร์ลชัย อินทะวัฒน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโขงเจียม มอบหมายให้ นางสาวพรเทวา แก้วพวง นายณัฐชยา ผลไม้ ครู กศน.ตำบล และนางสาวรัตนาภรณ์ สมพงษ์ บรรณารักษ์ หนังสือทั่วไป

Read more

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ กศน.งามตา ประชาชื่นใจ

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2564 นายปอร์ลชัย อินทะวัฒน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโขงเจียม มอบหมายให้ นางสาวพิชชาภา ผลสอน ครู กศน.ตำบลห้วยไผ่ จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ กศน.งามตา ประชาชื่นใจ โดยการทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณหน้า กศน.ตำบล และการทำโครงเหล็กเพื่อใช้ในการปลูกพืชสวนครัวต่อไป ณ

Read more

โครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมความรู้ด้านพืชสมุนไพรต้านเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายปอร์ลชัย อินทะวัฒน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโขงเจียม มอบหมายให้ นางสาวพิชชาภา ผลสอน ครู กศน.ตำบลห้วยไผ่ จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมความรู้ด้านพืชสมุนไพรต้านเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ณ กศน.ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้มีกองกำลังพลจากชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่

Read more

พิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชนอำเภอโขงเจียม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายปอร์ลชัย อินทะวัฒน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโขงเจียมพร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอโขงเจียมเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชนอำเภอโขงเจียม และได้มอบน้ำดื่มสนับสนุน โดยมีนายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และมีหน่วยงานราชการ ในอำเภอเข้าร่วมในครั้งนี้ มีเตียงทั้งสิ้น 30 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิค

Read more